Tutmanik

New? Join now!

Posts in this blog (0)

^ top

 All Petya's posts and comments (44)

ПЪРВО БЪЛГАРСКО УЧИЛИЩЕ В ЛАС ВЕГАС - СМЕСЕНА ГРУПА, 5 ЮЛИ 2009 Г.

Posted in First Bulgarian School in Las Vegas on Jul 8, 2009

ТЕМИ НА ЗАНЯТИЯТА:
1. РОДНА РЕЧ: Български вълшебни приказки("Тримата братя и златната ябълка"; "Незнаен юнак")
- В тях вълшебните герои преминават през много премеждия и изпитания.
- Какво показва щастливият край? - Доброто винаги побеждава!
2. БЪЛГАРСКИ ЕЗИК - Преговор
- Съществителни имена, прилагателни имена, глаголи. Упражнения за откриване, правилен изговор и правопис.
ПРИСЪСТВАЩИ УЧЕНИЦИ:
1. Браян Ганджулов
2. Бритни Ганджулов
                    Петя Атанасова
ПЪРВО БЪЛГАРСКО УЧИЛИЩЕ В ЛАС ВЕГАС - СМЕСЕНА ГРУПА, М. ЮНИ

Posted in First Bulgarian School in Las Vegas on Jul 1, 2009

ЛЯТНА РАБОТА

06/07/09

1. РОДЕН ЕЗИК - Битови народни приказки

- Приказки за Хитър Петър - хумористични разкази с поука. Кои човешки пороци осмиват?

"Богатият и Хитър Петър", "По дрехите посрещат", "Магаре боб яде ли"

2. Български език - Преговор

- Прилагателни имена - род и число (един,една едно,много)

- Упражнения за определяне на м.р.,ж.р.,ср.р.,ед.и мн.ч.

 

06/14/09

1. Роден език - Битови народни приказки

- Какво пресъздават те? Кои са героите? Какво осмива чрез тяхнародната мъдрост?

"Обяд срещу гатанка", "Не е моя работа", "Мързеливата снаха"

2. Български език - Преговор

- Правопис на прилагателните имена

– Думи за проверка. Думи с противиположно значение

 

06/21/09

1. Родна реч - Приказки за животни

- Кои човешки недостатъи се осмиват чрез героите-животни?

- Кои добродетели се изтъкват?

"Заек и лисица", "Болен здрав носи"

2. Български език - Преговор

- Думи, които означават действия (глаголи)- Какво прави,-ят?- ед.и мн.ч.

- Образуване на глаголи от дадрни думи - упражнения

 

06/28/09

1. Родна реч - Торба с гатанки

- "Аз питам,ти отговаряш" - дидактична игра

- Гатанки-диктовки

2. Български език - Преговор

- Упражнения за изговор и правопис на глаголи

Присъстващи ученици: Браян Ганджулов, Бритни Ганджулов

                 Петя Атанасова

 

ПЪРВО БЪЛГАРСКО УЧИЛИЩЕ В ЛАС ВЕГАС - ВТОРА ГРУПА, 31 МАЙ 2009 Г.

Posted in First Bulgarian School in Las Vegas on Jun 5, 2009

ТЕМИ НА ЗАНЯТИЯТА:
1. БЪЛГАРСКИ ЕЗИК: Прилагателни имена (Какъв? Каква? Какво? Какви?)
- откриване на прилагателни в текст
- избор на подходящи прилагателни имена към думи
- дидактична игра "Опиши с прилагателни имена"
2. РОДНА РЕЧ: Ангел Каралийчев - "Заветът на хан Кубрат"
- четене и анализиране на произведението
- откриване на синоними (строши-счупи; рукна-потече; съкруши-победи)
- осмисляне на основната идея:
Задружните хора са силни. Съединението прави силата.
ПРИСЪСТВАЩИ УЧЕНИЦИ:
1. Александър Паулсен
2. Бритни Ганджулов
3. Браян Ганджулов
4. Изабела Данева
                     ПЕТЯ АТАНАСОВА
 
ПЪРВО БЪЛГАРСКО УЧИЛИЩЕ В ЛАС ВЕГАС - ВТОРА ГРУПА, 17 МАЙ 2009 Г.

Posted in First Bulgarian School in Las Vegas on May 20, 2009

ТЕМИ НА ЗАНЯТИЯТА:
1. РОДНА РЕЧ - Светите братя Кирил и Методий и тяхното дело
- " Кой е създал нашите букви" - от Надежда Драгова
Защо ние, българите, произнасяме с обич имената на Кирил и Методий?
2. БЪЛГАРСКИ ЕЗИК - Правопис на съществителните собствени имена
Диктовка и упражнения в учебните тетрадки
3. МУЗИКА - подготовка за празника 
ПРИСЪСТВАЩИ УЧЕНИЦИ:
1. Браян Ганджулов
2. Бритни Ганджулов
3. Изабела Данева
4. Николай Транакиев
                 ПЕТЯ АТАНАСОВА
ПЪРВО БЪЛГАРСКО УЧИЛИЩЕ В ЛАС ВЕГАС - ВТОРА ГРУПА, 10 МАЙ 2009 Г.

Posted in First Bulgarian School in Las Vegas on May 20, 2009

ТЕМИ НА ЗАНЯТИЯТА:
1. РОДНА РЕЧ - Ден на майката (беседа)
 - Йордан Радичков - разказът "Откъде е силата на слънцето" (за момчето, вълшебната капка и за обичта към мама)
2.  БЪЛГАРСКИ ЕЗИК - Съществителни нарицателни и съществителни собствени имена. Упражнения в учебните тетрадки.
3. МУЗИКА: "Събуди ме,мамо" - разучаване на текст и мелодия
ПРИСЪСТВАЩИ УЧЕНИЦИ:
1. Браян Ганджулов
2. Бритни Ганджулов
3. Изабела Данева
4. Николай Транакиев
                    ПЕТЯ АТАНАСОВА
ПЪРВО БЪЛГАРСКО УЧИЛИЩЕ В ЛАС ВЕГАС - ВТОРА ГРУПА, 3 МАЙ 2009 Г.

Posted in First Bulgarian School in Las Vegas on May 13, 2009

ТЕМИ НА ЗАНЯТИЯТА:

1. БЪЛГАРСКИ ЕЗИК - Съществителни имена. Род и число на съществителните имена.

Работа в учебните тетрадки.

2. РОДНА РЕЧ - стих."Благодаря "- от Михаил Лъкатник и " Книжке моя" от Иван Милчев

Четене по строфи. Художествен анализ, цялостен изразителен прочит.

3. МУЗИКА - "Слава на Кирил и Методий" - разучаване на текст и мелодия

ПРИСЪСТВАЩИ УЧЕНИЦИ:

1. Браян Ганджулов

2. Бритни Ганджулов

3. Николай Транакиев

                       ПЕТЯ АТАНАСОВА

 

ПЪРВО БЪЛГАРСКО УЧИЛИЩЕ В ЛАС ВЕГАС - ВТОРА ГРУПА, 26 АПРИЛ 2009 Г.

Posted in First Bulgarian School in Las Vegas on Apr 29, 2009

ТЕМИ НА ЗАНЯТИЯТА:
1. РОДНА  РЕЧ - Великденски обичаи
- " Как отпразнувахме Великден" - съчинение по преживяване
– " Великденско яйце" - разказ от Н.Ракитин (текст за слушане)
– Дора Габе -стих."Великден" и "Великденска хвалба"- подобряване на четивната техника
2. БЪЛГАРСКИ ЕЗИК - Думите в речта
- Какво е това? Какъв? Какво прави?
- Работа в учебните тетрадки
3. Музика- "Събуди ме,мамо" -разучаване на текст и мелодия
ПРИСЪСТВАЩИ УЧЕНИЦИ:
1. Браян Ганджулов
2. Бритни Ганджулов
3. Александър Паулсен
4. Ивета Маринова
5. Николай Миланов
6. Николай Транакиев
                      ПЕТЯ АТАНАСОВА
 
ПЪРВО БЪЛГАРСКО УЧИЛИЩЕ В ЛАС ВЕГАС - СМЕСЕНА ГРУПА, 19 АПРИЛ 2009 Г.

Posted in First Bulgarian School in Las Vegas on Apr 22, 2009

ТЕМИ НА ЗАНЯТИЯТА
1. РОДНА РЕЧ: Честит Великден
– Две стихотворения от Дора Габе - "Великден" и "Великденска хвалба"
– Правилно и изразително четене, с походяща интонация
– "Приказен Великден" - съчинение по картина
2. КОНСТРУИРАНЕ: "Пиленце"– работа с хартия; изработване на поздравителна картичка
3. МУЗИКА: Великденски песни ("Великденски камбани", "Лаленце се люлее","Великденски яйца" и др.)
     ПРИСЪСТВАЩИ УЧЕНИЦИ:
1. Браян Ганджулов
2. Бритни Ганджулов
3. Николай Транакиев
4. Мария Георгиева
5.Магдалена Георгиева
6. Яни Хаджиев
                        ПЕТЯ АТАНАСОВА
                        ЛИЛИЯ КАРЛЕЙ
 
 
ПЪРВО БЪЛГАРСКО УЧИЛИЩЕ В ЛАС ВЕГАС - ВТОРА ГРУПА, 5 АПРИЛ 2009 Г.

Posted in First Bulgarian School in Las Vegas on Apr 22, 2009

ТЕМИ НА ЗАНЯТИЯТА:
1. РОДНА РЕЧ: България - моята родина
- Географски портрет - граници, релеф, по-големи градове
– Стихове и песни,посветени на  нашето отечество
2. РОДНА РЕЧ: Пролет в гората( стих." Катеричка и кълвач"и" Защо се разсърди щъркелът" от Ч. Янчарски
– Упражнения за подобряване на четивната техника
– Художествен анализ, план-диктовка
ПРИСЪСТВАЩИ УЧЕНИЦИ:
1. Браян Ганджулов
2. Бритни Ганджулов
3. Ивета Маринова
4. Николай Миланов
5. Николай Транакиев
6. Александър Паулсен
                      ПЕТЯ АТАНАСОВА
 
 
 
ПЪРВО БЪЛГАРСКО УЧИЛИЩЕ В ЛАС ВЕГАС - ВТОРА ГРУПА, 29 МАРТ 2009 Г.

Posted in First Bulgarian School in Las Vegas on Apr 3, 2009

ТЕМИ НА ЗАНЯТИЯТА:
1. РОДНА РЕЧ: Пролет в гората - "Чистница" от Антон Шишков
–  Прочит по куплети; художествен анализ на стихотворението; съставяне на план и записване в тетрадките под диктовка
– Преразказване на отделните моменти – използване на авторови думи и замяна на думи на автора със свои думи.
2. БЪЛГАРСКИ ЕЗИК - Фонетика
– Правопис на съгласните звукове; упражнения в учебните тетрадки
ПРИСЪСТВАЩИ УЧЕНИЦИ:
1. Браян Ганджулов
2. Бритни Ганджулов
3. Александър Паулсен
4. Ивета Маринова
5. Изабела Данева
6. Николай Миланов
7. Николай Транакиев
                      ПЕТЯ АТАНАСОВА
ПЪРВО БЪЛГАРСКО УЧИЛИЩЕ В ЛАС ВЕГАС - ВТОРА ГРУПА, 22 МАРТ 2009 Г.

Posted in First Bulgarian School in Las Vegas on Mar 26, 2009

ТЕМИ НА ЗАНЯТИЯТА:
1. РОДНА РЕЧ: Елин Пелин - "Пролет"
– Пролетта иде! - всичко живо се събужда
– Ето я пролетта! – носи зеленина и свежест
– Здравей, пролет! – радостно чуруликат птиците
"Лудетина" от Н.Огнянова - Лудетина Мецана в нова пролетна премяна
2. БЪЛГАРСКИ ЕЗИК: Правопис. Звучни съгласни в думата. Думи за проверка.
3. ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО: Изработване на пролетна картичка
ПРИСЪСТВАЩИ УЧЕНИЦИ:
1. Бритни Ганджулов
2. Браян Ганджулов
3. Изабела Данева
4. Николай Транакиев
5. Александър Паулсен
                       ПЕТЯ АТАНАСОВА
ПЪРВО БЪЛГАРСКО УЧИЛИЩЕ В ЛАС ВЕГАС - ВТОРА ГРУПА, 15 МАРТ 2009 Г.

Posted in First Bulgarian School in Las Vegas on Mar 19, 2009

ТЕМИ НА ЗАНЯТИЯТА:
 1. РОДНА РЕЧ : "Зайова сватба" от А.Жекова
- Четене на пряката реч с подходяща интонация
- Съставяне на план на текста и записване в тетрадките под диктовка
- Какво означава пословицата " На лъжата краката са къси" и защо е подходяща за приказката?
2. БЪЛГАРСКИ ЕЗИК : Правопис на гласни и съгласни звукове в думите - упражнения в учебнате тетрадки.
ПРИСЪСТВАЩИ УЧЕНИЦИ:
1. Браян Ганджулов
2. Бритни Ганджулов
3. Ивета Маринова
4. Изабела Данева
                       ПЕТЯ АТАНАСОВА
ПЪРВО БЪЛГАРСКО УЧИЛИЩЕ В ЛАС ВЕГАС - ВТОРА ГРУПА, 8 МАРТ 2009 Г.

Posted in First Bulgarian School in Las Vegas on Mar 12, 2009

ТЕМИ НА ЗАНЯТИЯТА:

1. РОДНА РЕЧ: Осми март - празник на жената

Дора Габе - стих. "Мамо" и Н. Соколов - "Очички - звездички"

- Четене на стихотворенията по строфи

- Сравнения, повторения, умалителни съществителни

- Защо " майчината любов не остарява"?

2. ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО: Изработване на картичка за мама

3. МУЗИКА: Музикален поздрав към майките послучай празника

ПРИСЪСТВАЩИ УЧЕНИЦИ:

1. Браян Ганджулов

2. Бритни Ганджулов

3. Ивета Маринова

4. Изабела Данева

5. Николай Миланов

6. Николай Транакиев

                         ПЕТЯ АТАНАСОВА

ПЪРВО БЪЛГАРСКО УЧИЛИЩЕ В ЛАС ВЕГАС - ВТОРА ГРУПА, 22 ФЕВРУАРИ 2009 Г.

Posted in First Bulgarian School in Las Vegas on Feb 25, 2009

ТЕМИ НА ЗАНЯТИЯТА:

1. РОДНА РЕЧ - стих."Радецки" от Иван Вазов. Посветено на Христо Ботев - български поет и герой, загинал за свободата на Родината.

 Четене по куплети с подходяща интонация. Да усетят ентусиазма, чувството на гордост и преклонение пред подвига на Ботевата чета.

2. Музика - подготовка за празника (честване на Tрети март и посрещане на Баба Марта)

ПРИСЪСТВАЩИ УЧЕНИЦИ:

1. Александър Паулсен

2. Браян Ганджулов

3. Бритни Ганджулов

4. Ивета Маринова

5. Изабела Данева

6. Николай Миланов

7. Николай Транакиев

                            ПЕТЯ АТАНАСОВА

Comment on: Chestit Sedmi Rojden Den Anthony

Posted in Ramona on Feb 23, 2009

   ЧЕСТИТ РОЖДЕН ДЕН, АНТЪНИ!!!

   БЪДИ ЗДРАВ И ВЕСЕЛ И МНОГО ЩАСТЛИВ, ЗА ДА БЪДАТ ЩАСТЛИВИ ВСИЧКИ,КОИТО ТЕ ОБИЧАТ!

  

1 of 3   Next ->   last page
^ top

People in this space (2)

People getting posts by email (0)
Ramona
offline
^ top

Search

^ top

Recent visitors...

offline

0 minutes ago

offline

0 minutes ago

offline

0 minutes ago

offline

0 minutes ago

Buck
offline

on May 1, 2013


^ top

Categories...

  • No categories yet here.
^ top

Who's most interested...

Total visits here: 55,702

offline

55,528 visits

Yordanka
offline

39 visits

donifire
offline

25 visits

Ramona
offline

17 visits

g_kulekov
offline

15 visits


^ top
transparent
Custom color #:
close
Move up Move right Move down Move left
Set Show more as default view Set Show less as default view